Advokatska kancelarija DAMIR KATICA Sarajevo
 
 

Naše REFERENCE

 

Naša kancelarija, u stalnom angažmanu ili po potrebi, pruža pravne usluge i zastupa klijente u svim aspektima njihovog poslovanja. Za potrebe ovog predstavljanja, ponosno izdvajamo sljedeće klijente:

 
 • RAIFFEISEN LEASING BIH
 • RAIFFEISEN LEASING HR
 • ROBERT BOSCH D.O.O. ZAGREB
 • GEBRÜDER WEIS D.O.O. SARAJEVO
 • CONDOR GROUP ITALIJA
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
 • DELOITTE D.O.O. BH
 • JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA
 • NOVOPHARM D.O.O. SARAJEVO
 • C&B GORICA D.O.O. SARAJEVO
 
 
3831
 • ĐUZELIĆ D.O.O. CAZIN
 • PRETIS D.D. SARAJEVO
 • MARMEX D.O.O.
 • EG ENERGOGROUP D.O.O.
 • SELES D.O.O.
 • GLOCK-SIGURNOST D.O.O.
 • LUXURY LIVING
 • FAMUS GRADNJA 3 D.O.O.
 • SAMOSTALNI SINDIKAT BIH
 • TERMES D.O.O. SARAJEVO
 • „STUDIO CITY“ D.O.O. SARAJEVO
 • ID AGENCIJA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA D.O.O. SARAJEVO
 • NOVOPHARM D.O.O. SARAJEVO
 • AGRINATURA D.O.O. SARAJEVO
 • MILKOS D.O.O. SARAJEVO
 • CONCOLOR D.O.O. SARAJEVO
 • MGEN D.O.O. SARAJEVO
 • EPIROC B-H D.O.O. SARAJEVO
 • TERMOENERGETSKI INŽINJERING D.O.O. SARAJEVO
 • GROHS H&G D.O.O. SARAJEVO
 • SMARVET D.O.O. KLJUČ
 • EMKA BEKTO D.O.O. GORAŽDE
 • TUV ADRIA D.O.O.
 • MEDIMPEX D.O.O.
 • COMPLEX D.O.O.
 • EXPRESS COURIER D.O.O.
 • GMC D.O.O. TEŠANJ,
 • FINE LIFE GROUP D.O.O. MAGLAJ
 • APOTEKA AVICENA VISOKO
 • AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO
 • SELES BH D.O.O.
 • LITEN D.O.O. SARAJEVO
 • VELEFAH D.O.O. CAZIN
 • CITY CENTAR AD D.O.O. CAZIN
 • RAZVOJNA BANKA FBIH
 • RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 • JU MEDICINSKA ŠKOLA U ZENICI
 • TELOPTIC D.O.O. SARAJEVO

Za navedana pravna lica uspješno pružamo pravne usluge koje se sastoje od pružanja pravnih savjeta, konsultacija, sastavljanja različitih podnesaka i isprava (interni akti, odluke, ugovori, radni odnosi, registracije osnivanja i promjena u registru privrednih društava, opomene pred tužbu, tužbe, uknjižbe i sl.), poslova zastupanja i predstavljanja klijenta pred sudovima, drugim državnim organima, notarima, te po potrebi pružanja i drugih pravnih usluga, sve kako bi se zaštitili njihova prava i interesi.