Advokatska kancelarija DAMIR KATICA Sarajevo
 
 

Advokatska kancelarija DAMIR KATICA

 

U cilju upoznavanja i uspostavljanja moguće buduće poslovne saradnje, bit će nam zadovoljstvo predstaviti advokatsku kancelariju DAMIR KATICA iz Sarajeva, sa uvjerenjem da ćete uspjeti prepoznati kvalitet našeg rada i da ćemo zajedničkim snagama poboljšati kvalitet poslovanja i ostvariti Vaše najbolje interese.

Iskustva koje je advokatska kancelarija sticala na lokalnim i međunarodnim tržištima kroz razne projekte i angažmane, kontinuirani fokus i prilagođavanje potrebama klijenata, kao i neprestani razvoj kvalitetnih usluga, osiguralo nam je respektabilnu poziciju na lokalnom tržištu, u vidu pouzdanog i predanog poslovnog partnera u pružanju kvalitetnih usluga i rješavanja pravnih problema.

 

U kratkom vremenskom periodu, Kancelarija je stekla povjerenje raspektabilnog broja klijenata, koji su prepoznali znanje i kvalitet naših usluga, posebno u korporativnom pravu. Znanje koje smo stekli u radu sa našim klijentima, bilo da je riječ o lokalinim ili međunarodnim klijentima, svrstava nas u red premium advokatskih kancelarija, koja savršenim omjerom cijene i kvaliteta uspijevaju odgovoriti kompleksnim zahtjevima današnjih tržišnih uslova.

Locirani u centru Sarajeva, pružamo pravne usluge svim pravnim i fizičkim licima pred sudovima i nadležnim organima Bosne i Hercegovine, te domaćim i stranim investitorima i njihovim predstavništvima na području Bosne i Hercegovine.

Dinamična, ambiciozna i inovativna advokatska kancelarija

 

Advokatska kancelarija DAMIR KATICA je dinamična, ambiciozna i inovativna kancelarija koja teži uspostavljanju dugoročne saradnje sa klijentima na principima međusobnog povjerenja i poštovanja, što nas svakako čini dobrim pravnim partnerom u godinama koje dolaze.

U mnogim situacijama, upravo nedostatak međusobnog razumijevanja stvara jaz između klijenta i advokatske kancelarije, što ne dovodi do pronalaska najboljih rješenja za klijenta.

Nastojimo da usluga koju pružamo prevaziđe čisto pravnu analizu i da pronalaskom komercijalnih rješenja, primjenjujući razuman sud i principe logike, zadovoljimo sve potrebe naših klijenata. Kad god se pojavi potreba, uspješno sarađujemo sa drugim profesionalnim savjetnicima iz oblasti revizije, računovodstva, poreznog i finansijskog savjetovanja sve kao sa našim spoljnim savjetnicima i saradnicima.

Naša kancelarija je poznata po svojoj ekspeditivnosti, odgovornosti prema zahtjevima klijenata i njihovim očekivanjima. Služeći se našim znanjem, iskustvom, lojalnošću i izuzetnom pažnjom, trudimo se da postignemo ciljeve naših klijenata na istovremeno efikasan i ekonomičan način.

Posjedujemo sposobnost da djelotvorno pružimo svaki oblik stručne pomoći svojim klijentima, uz sposobnost prilagođavanja novonastalim promjenama na bosansko-hercegovačkom i svjetskom tržištu.