Advokat - advokatska kancelarija DAMIR KATICA Sarajevo
 
 

Advokatska kancelarija DAMIR KATICA sa partnerima

 

U cilju upoznavanja, predstavljanja i uspostavljanja moguće buduće poslovne saradnje, bit će nam zadovoljstvo predstaviti ADVOKATSKU KANCELARIJU DAMIR KATICA SA PARTNERIMA, u nadi da ćete uspjeti prepoznati kvalitet našeg rada i da ćemo zajedničkim snagama uspjeti poboljšati kvalitet cijelokupnog rada.

Iskustva koje je advokatska kancelarija stical na lokalnim i međunarodnim tržištima kroz razne projekte i angažmane, kontinuirani  fokus i prilagođavanje potrebama klijenata, kao i neprestani razvoj kvalitetnih usluga, osiguralo nam je respektabilnu poziciju na lokalnom tržištu,u vidupouzdanog i predanog poslovnog partnera u pružanju kvalitete naših usluga.

Advokatska kancelarije Damir Katica sa partnerima, usko sarađuje sa Advokatom Aminom Hasovićem i Advokatom Vedadom Kolašincem.

 

Dinamična, ambiciozna i inovativna advokatska kancelarija

 

Advokatska kancelarija Damir Katica sa partnerima je dinamična, ambiciozna i inovativna kancelarija koja teži uspostavljanju dugoročne saradnje sa klijentima na principima međusobnog poverenja i poštovanja što nas svakako čini dobrim pravnim partnerom u godinama koje dolaze. U mnogim situacijama upravo nedostatak međusobnog razumjevanja stvara jaz između klijenta i advokatske kancelarije što dovodi do nepronalaženja najboljih rješenja za klijenta.

U kratkom vremenskom periodu, Kancelarija zajedno sa partnerima je stekla povjerenje raspektabilnog broja klijenata, koji su prepoznali znanje i kvalitet naših usluga, posebno u korporativnom pravu.  Znanje koje smo stekli u radu sa dole navedenim klijentima, bilo da je riječ o lokalinim ili međunarodnim klijentima, zasigurno nas svrstava u red premium advokatskih kancelarija, koja savršenim omjerom cijene i kvaliteta uspjevaju odgovoriti kompleksnim zahtjevima današnjih tržišnih uslova.

Nastojimo da usluga koju pružamo prevaziđe čisto pravnu analizu i da pronalaženjem komercijalnih rješenja zadovoljimo sve potrebe naših klijenata. Kad god se pojavi potreba, uspješno sarađujemo sa drugim profesionalnim savjetnicima iz oblasti revizije, računovodstva, poreznog i finansijskog savjetovanja sve kao sa našim spoljnim savjetnicima i saradnicima.

 

Naš tim i partneri

 

Tim advokatske kancelarije Damir Katica čine Advokat Damir Katica kao vodeći partner za usluge klijentima, odgovoran za planiranje, vođenje i kontroliranje svih usluga angažmana, stručni saradnik Aleksandra Kolašinac i stručni saradnik Dženana Đerzić, partneri Advokat Amin Hasović, Advokat Vedad Kolašinac, te društvo n.Consulting za usluge revizije i računovodstva i Advokat Senad Kreho (expert za krivično, međunarodno-humanitarno pravo sa dugogodišnjim radnim iskustvom iz oblasti krivičnog prava.

Ono što posebno ističemo u pogledu tima, jeste da svi od navedenih članova tima u svom svakodnevnom obavljanju redovnih radnih zadataka, aktivno koriste kako engleski, tako i njemački jezik.

Za potrebe ove prezentacije i u pogledu daljeg zajedničnog angažmana, smatramo da je potrebno posebno predstaviti društvo n.Consulting. Kako su pravo i ekonomija, tačnije oblast revizije i računovodstva usko povezane i kako postoji potreba za obostranim savjetovanjem to advokatska kancelarija Damir Katica već duži niz godina u svom poslovanju koristi usluge gore navedenog Društva.

Naime, Društvo n.Consulting pruža sljedeće usluge:

  • revizorske usluge – usluge revizije finansijskih izvjštaja i revizije informacionih sistema,
  • usluge računovodstva,
  • usluge porezno-pravnih pitanja,
  • due diligence,
  • konsaltinga i finansijskog savjetovanja,
  • usluge izrade dokumentacije o transfernim cijenama, i
  • usluge internih kontrola.