Novi Zakon o izmjenama i dopunama ZOBS BiH

Novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti/sigurnosti saobraćaja/prometa na putevima/cestama u Bosni i Hercegovini (ZOBS BiH) stupio je  na snagu 15. februara 2017. godine.

Zakonom o osnovama bezbjednosti/sigurnosti saobraćaja/prometa na putevima/cestama u Bosni i Hercegovini utvrđuju se osnovni principi međusobnih odnosa i ponašanja učesnika u saobraćaju/prometu i drugih subjekata u saobraćaju, osnovni uslovi koje moraju zadovoljiti ceste u pogledu sigurnosti saobraćaja na cestama, vođenje Centralnog registra vozača i vozila, pravila saobraćaja na cestama, sistem saobraćaja znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe, dužnosti u slučaju saobraćajane nezgode, osposobljavanje kandidata za vozača, uslovi za sticanje prava na upravljanje motornim vozilima, polaganje vozačkih ispita, uslovi za uređaje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila, osnovni uslovi koje moraju zadovoljavati vozila u saobraćaju, rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te druga pitanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja na cestama koja su jedinstvena za cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

U nastavku teksta donosimo izmjene i dopune koje se uglavnom odnose na znatno veći iznos novčanih kazni za prekršaje:

Novčana kazna u iznosu od 400,00 KM do 1000,00 KM predviđena je za slijedeće prekršaje:

1. vozač koji na sjedalu suvozača prevozi dijete mlađe od 12 godina
2. vozač kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1.5g/kg
3. vozač koji se vozilom na cesti kreće brzinom koja je više od 30 km/h veća od dozvoljene brzine
4. osoba koja je sudjelovala u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko izgubio život ili je teže povrijeđen ako :
a. napusti mjesto nezgode
b. ne obezbjedi mjesto nezgode kako ne bi izazvao novu opasnost i kako bi sačuvao sve tragove nezgode
c. ne obavjesti najbližu policijsku stanicu o nezgodi
5. vozač koji u saobraćaju na cesti upravlja motornim vozilom prije položenog vozačkog ispita
6. vozač koji u saobraćaju sudjeluje sa neregistrovanim vozilom ili sa vozilom čija je registracija istekla više od 30 dana
7. vozač koji na vozilu koristi registracijske tablice koje nisu izdate za to vozilo
8. vozač ili instruktor vožnje koji odbija alkotestiranje ili testiranje na droge/lijekove na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje
9. vozač koji u saobraćaju na cesti upravlja motornim vozilom iako mu je oduzeta vozačka dozvola

Za prekršaje iz tačke 2), 3), 6), 7), 8) i 9) vozaču ili instruktoru vožnje uz novčanu kaznu izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od dva mjeseca do šest mjeseci i dva kaznena boda.

Za prekršaje kojim je izazvana saobraćajna nezgoda, počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1000 KM do 5000 KM, a vozaču će se uz kaznu izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest mjeseci.

Novčana kazna u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM predviđena je za slijedeće prekršaje:

1. vozač koji prilikom upravljanja vozilom koristi mobilni telefon ili drugi uređaj
2. vozač koji u saobraćaju na cesti koristi uređaj odnosno sredstvo kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, odnosno drugih uređaja namijenjenih za dokumentiranje prekršaja
3. vozač ili druga osoba koja se za vrijeme vožnje u motornom vozilu ne veže sigurnosnim pojasem
4. vozač koji se vozilom na cesti kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km/h veća od dozvoljene brzine
5. osoba koja ukloni ili ošteti saobraćajnu signalizaciju ili opremu ceste, ili izmijeni značenje saobraćajne signalizacije
6. vlasnik vozila, odnosno nosilac prava raspolaganja vozilom koji dozvoli upravljanje svojim vozilom osobi koja je umorna, bolesna, pod uticajem droge ili lijekova koji utiču na sposobnost vožnje i koja je pod uticajem alkohola
7. vozač ili vozač-instruktor kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 0.8g/kg do 1.5g/kg
8. vozač koji kod sebe nema važeću potvrdu o registraciji za vozilo kojim upravlja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe, a pri tome stiker naljepnica ne dokazuje da je vozilo registritrovano
9. vozač koji upravlja motornim i priključnim vozilom ukoliko stiker naljepnica nije postavljena na propisan način ili je nečitljiva
10. vozač koji u saobraćaju/prometu na cesti upravlja motornim ili priključnim vozilom poslije isteka važenja potvrde o korištenju probnih ili prenosivih tablica
11. vozač motornog i priključnog vozila registriranog u stranoj zemlji ako nema međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine i ne pokaže je na zahtjev policijskog službenika ili drugog ovlaštene osobe (zeleni karton)
12. vozač motornog i priključnog vozila ako nema važeću potvrdu o registraciji vozila i registracijske oznake koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrirano
13. vozač koji u saobraćaju na cesti sudjeluje motornim ili priključnim vozilom koje je upućeno na tehnički pregled, a nije podvrgnuto tom pregledu

Za prekršaje iz tačke 4), 7) i 10) vozaču ili vozaču-instruktoru, uz novčanu kaznu, izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do četiri mjeseca i dva kaznena boda. Za ostale prekršaje se takođe može mjera zabrane upravljaja vozilom i jedan kazneni bod.

Za prekršaje kojim je izazvana saobraćajna nezgoda, učinilacće biti kažnjen novčanom kaznom od 300,00 KM do 1.000,00 KM, a vozaču , uz kaznu, izreći će se i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci.

Novčana kazna u iznosu od 50,00 KM do 250,00 KM predviđena je za slijedeće prekršaje:

1. vozač kod koga se u vozilu u saobraćaju na cesti nađe uređaj odnosno sredstvo, kojim se može otkrivati ili ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, odnosno drugih uređaja namjenjenih za otkrivanje i dokumentovanje prekršaja
2. vozač koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta vozač naglo poveća brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe
3. vozač ili vozač-instruktor kod kojeg se utvrdi da količina alkohola u krvi prelazi količinu preko 0,3 g/kg do 0.8g/kg
4.
Osim novčane kazne za prekršaje vozaču se određuju i jedan ili dva kaznena boda.

Ako je prekršajem izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovana saobraćajnanezgoda, učinilac prekršaja kazniće se novčanom kaznom od 100,00 KM do 300,00 KM i odrediće mu se jedan ili dva kaznena boda, a može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.

Novčana kazna u iznosu od 50,00 KM predviđena je za slijedeće prekršaje:

1. vozač koji se vozilom na cesti kreće brzinom koja je za više od 10 do 20 km/h veća od dozvoljene brzine
2. vozač koji ne drži potrebno odstojanje kad se kreće iza drugog vozila
3. vozač mopeda, lakog motocikla, motocikla, tricikla, lakog četvorocikla ili četvorocikla, kao i osobe koje se prevoze tim vozilima, koji za vrijeme vožnje ne nosi na glavi zakopčanu zaštitnu kacigu
4. vozač bicikla koji u razdoblju od prvog sumraka do potpunog svanuća, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti ne koristi svjetloodbojni prsluk ili odgovarajuću retroreflektirajuću opremu koja osigurava primjerenu uočljivost vozača bicikla ili bicikla
5. vozač bicikla, mopeda, lakog motocikla, motocikla, tricikla, lakog četverocikla ili četverocikla koji prevozi osobu koja je pod utjecajem alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili iz drugih razloga nije sposobna da upravlja svojim postupcima
6. vozač bicikla stariji od 18 godina koji na javnoj cesti biciklom prevozi dijete mlađe od osam godina, ako na biciklu nije ugrađeno posebno sjedalo, prilagođeno uzrastu djeteta i čvrsto spojeno s biciklom, te ako dijete na glavi ne nosi zakopčanu zaštitnu kacigu

Ako je prekršajem izazvana saobraćajna nezgoda, počinitelj će biti kažnjen novčanom kaznom od 50,00 KM do 200,00 KM, a ako je /počinitelj prekršaja vozač motornog vozila, odredit će mu se jedan ili dva kaznena boda, a može se i izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.

Novčana kazna u iznosu od 40,00 KM predviđena je za slijedeće prekršaje:

1. vozač koji u putničkom automobilu na prednjem sjedištu prevozi osobu koja je očigledno pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava
2. pješak koji za vrijeme kretanja kolovozom koristi mobilni telefon ili ima slušalice na ušima
3. vozač bicikla, mopeda, lakog motocikla i motocikla koji:
a. ispušta upravljač iz ruku, osim kad najavljuje promjenu smjera kretanja,
b. sklanja noge sa pedala,
c. pridržava se za drugo vozilo,
d. vodi, vuče ili potiskuje druga vozila, odnosno životinje, osim kad vuče priključno vozilo za bicikl,
e. dopusti da vozilo kojim upravlja bude vučeno ili potiskivano,
f. prevozi predmete koji mogu ga ometati tokom/tijekom upravljanja,
g. ima na oba uha slušalice za audio uređaje,
h. koristi mobilni telefon.

Ako je prekršajem izazvana saobraćajna nezgoda, počinitelj će biti kažnjen novčanom kaznom od 50,00 KM do 200,00 KM, a ako je počinitelj prekršaja vozač motornog vozila, odredit će mu se jedan kazneni bod, a može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.

Novčana kazna u iznosu od 30,00 KM predviđena je za slijedeće prekršaje:

1. vozač koji upravlja motornim vozilom bez upaljenog kratkog ili dnevnog svjetla
2. vozač koji kod sebe nema polisu obaveznog osiguranja ili je ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe

Ako je prekršajem izazvana saobraćajna nezgoda, počinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 150,00 KM, a ako je počinilac prekršaja vozač motornog vozila, odredit će mu se jedan kazneni bod, a može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.

1648